16. 12. 2020
10:00 – 14:00

SPLETNA KONFERENCA

Transport in raziskovanje v Podonavju

6. konferenca

V iskanju sinergij med prevozi na dolge in kratke razdalje

Prvi in zadnji kilometer potniškega in tovornega prometa

16. december 2020
Spletna konferenca

Konferenca je potekala v angleščini, brez prevajanja v slovenski jezik.

Prezentacije in posnetki so v angleškem jeziku.

9.50 Čakalnica spletnega posveta

10.00 Pozdrav in uvodna nagovora

Mag. Milena Černilogar-Radež, članica progamske skupine Obzorje Evropa, grozd 5; Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

Blaž Košorok, Državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

PLENARNI GOVOR

10.15 Ogljično nevtralni cestni transport – tri desetletja dolgo tekmovanje!

Dr. Stephan Neugebauer, Predsednik, ERTRAC, European Road Transport Research Advisory Council

10.30 SKLOP 1: Prvi in zadnji kilometer transporta blaga

UVODNI NAGOVOR

Izzivi transporta blaga v prvem in zadnjem kilometru

Dr. Asist. Prof. Tomislav Letnik, vodja oddelka za prometno inženirstvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

KLJUČNO VPRAŠANJE

Kako nasloviti tri najpomembnejše izzive transporta blaga: učinkovitost, stroške in klimatsko nevtralnost?

Vidik gospodarstva / Grega Pistotnik, vodja poslovnega razvoja za Slovenijo / vodja prodajnega sklopa SEE – ASEAN, Cargo Partner

Vidik zakonodaje / Sarah Bittner-Krautsack, svetovalka za politiko na področju mobilnosti in tehnologij v transportu na avstrijskem ministrstvu za podnebne spremembe, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo (BMK)

Vprašanja in odgovori

11.30 Odmor za kavo

11.40 SKLOP 2: Izzivi prvega in zadnjega kilometra potovanja oseb

UVODNI NAGOVOR

Kakšni so izzivi prvega in zadnjega kilometra potovanja oseb?

Assoc. Prof. Borna Abramović, vodja železniškega transporta, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za transport

KLJUČNO VPRAŠANJE

Je digitalna infrastruktura podpora ali ovira za razvoj mikromobilnosti?

Vidik znanosti / Dr. Asist. Prof. Marjan Lep, profesor asistent, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Vidik gospodarstva / Marko Guček, direktor, GoOpti

Vprašanja in odgovori

12.40 Odmor za kavo

12.50 SKLOP 3: Izzivi prvega in zadnjega kilometra na podeželju

UVODNI NAGOVOR

Mobilnost za vse

Kensuke Tsuchiyo, predsednik, Toyota Adria

KLJUČNO VPRAŠANJE

Kako najučinkoviteje povezati urbana in ruralna področja za zagotavljanje trajnostne mobilnosti?

Vidik gospodarstva / Hannes Pichler, vodja inovacij in projektnega vodenja, INNOFREIGHT Solutions GmbH

Vidik zakonodaje / Mag. Lilijana Madjar, Direktorica Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije

Vprašanja in odgovori

13.50 Povzetki in zaključek